De wedde van Johnny Thys

Ik hoef gelukkig geen verantwoording te geven nopens de hoogte van de toppostman zijn loon, maar toch voel ik ergens dat de huidige discussie zeer onredelijk wordt gevoerd. Alles is helaas (?) niet te vatten in een knap geformuleerd tweetbericht. De emoties nemen te veel de overhand. Misschien te begrijpen maar eigenlijk niet zo heilzaam in het zoeken van een oplossing. Minister Labille heeft het zeer tactisch gespeeld. Zijn electoraat zal hem (en de PS) zeker belonen in het stemhokje. En dan? Zijn we er dan allemaal beter van geworden?

Een dergelijk hoog bedrag als normaal beschouwen is ook voor mij moeilijk. Maar dat zie ik dan als een uitdaging voor het vinden van een antwoord op de vraag:  waarom we dergelijke hoge lonen toekennen?  Want, geef toe, iemand heeft uiteindelijk zich akkoord verklaard met de toekenning van dit bedrag? Of niet soms?

Vooreerst over het relatieve van het bedrag. Op jaarbasis schat ik ruwweg dat Johnny Thys ongeveer 12 keer meer verdiend dan ikzelf. Anderzijds stel ik vast dat elders op de wereld mensen moeten rondkomen met een tiental euro’s per maand. Dit is dan weer vierhonderd keer lager dan mijn loon. De wiskunde liegt niet maar geeft mij helaas geen raad om dergelijke problemen in te schatten, laat staan op te lossen. Of moeten we ons denken beperken tot de periferie van de kerktoren en de bredere context van de wereld noodgedwongen reduceren? De wereld is toch een dorp geworden waar we goed ingelicht worden over zowat alles wat zich afspeelt tussen de beide polen. Behalve dan voor het loon van mr. Thys? Nee toch?

Om het eerst punt te kunnen aanpakken moeten we blijkbaar ideologisch redeneren. Dat is wat de meesten dan ook minister Labille verwijten. De man redeneert te ideologisch. De grote politiek-ideologische denkstromingen zijn bijna al een paar eeuwen geleden geformuleerd. Het communisme enerzijds streeft naar een gelijkheid voor iedereen en doet afstand van privébezit. Alle bezit hoort de gemeenschap toe. Daartegenover staat het kapitalisme dat het individu en zijn gelding- en scheppingsdrang zijn gang laat gaan en bezit privatiseert. Beide  ideologieën hebben in de praktijk bewezen dat ze hun excessen kennen. Het communisme heeft meestal geleid tot totalitaire regimes. Stalin (USSR), Pol Pot (Cambodja), Castro (Cuba), Ceausescu (Roemenië) en recent nog het Noord-Koreaans regime van Kim.  Het kapitalisme heeft geleid tot corrupte regimes. Pinochet (Chili) , Stroessner (Paraguay) , Videla (Argentinië), Markos (Filipijnen) zijn daar spijtige getuigen van. In beide gevallen werd de waarde van de mens geschoffeerd en reduceert tot  een radertje in een overmachtige  bestuurlijke machine. In het beste geval, wel te verstaan. Want beide kanten hebben ook genocides op hun geweten. Hoewel beide ideologieën ondertussen zijn bijgesteld lijken de scherpe intrinsieke waarden ervan toch zeer sterk te zijn en zeker niet uitgedoofd. Het communisme heeft weliswaar door het uiteenvallen van de USSR een forse stap gezet naar het kapitalisme. En ook China flirt met een vrije markteconomie. Toch blijven beide landen weinig eerbied te hebben voor het democratisch gedachtegoed. In Europa overheerst een gematigd of gemodereerd sociaal kapitalistisch systeem. Overal waar de excessen van het kapitalisme al te goor worden, treedt Europa met gepaste richtlijnen op. Enkel in de VS lijkt het ongebreideld kapitalisme nog te gedijen, hoewel sinds Clinton en zeker met Obama dit ook de richting uitgaat van een Europees model.  Toch is de finale strijd nooit gestreden. Zal dit ooit het geval zijn? Verzoenen van water en vuur gaat immers niet zo makkelijk. De conservatieven en kapitalisten zijn nooit zo sterk geweest in de VS. Ook in Europa lijken de fundamentalistische linksen elk economisch besef te ontbreken.  Dit is meteen de sleutel tot de diagnose van het geval Thys. Het is mijn mening dat Labille intellectueel oneerlijk optreedt wanneer hij eenzijdig plotseling ideologische redenen inroept om het loon van de CEO van BPost te reduceren. Ik zwijg dan nog over de wijze waarop één en ander is gebeurd.  In een echte democratie worden ideologische verschillen geofferd op het altaar van het compromis. Dit moet gelden voor alle deelnemende ideologische strekkingen binnen onze regering.  Zowel links als rechts. Het (te) hoge loon van Thys kan niemand verdedigen vanuit een eenzijdige ideologische visie. Net zoals Labille ook niet kan verdedigen waarom we nog niet in Utopia leven.

Het probleem is ook een intellectueel debat, waaraan helaas weinig mensen zullen deelnemen, wegens te complex. Ook in de pers lijkt het dieper graven naar oorzaken wat zoek te zijn. Men blijft maar schemeren met sterke emotionele clichés, zoals de ongelijkheid in lonen, de gelijkheid (van wat?) van ieder individu en het uitlokken van negatieve afgunstige gevoelens. Dat een gewone postbode een bedrijf zoals BPost niet kan leiden weet de man of vrouw in kwestie best ook wel. Een opkomend gevoel van afgunst is dan ook te begrijpen. Toch is het precies daar dat onze beleidsmensen moeten ingrijpen. Met afgunst en negatieve emoties zullen we niet ver raken, toch zijn dit niet te vermijden obstakels. Of we blijven zeuren op de rijken die het gelag maar moeten betalen of we zijn bereid om de suprematie van sommigen te accepteren en dit in een collectief voordeel om te vormen. Bovenal proberen we iedereen als mens te respecteren. Ook de gewone postbode die ogenschijnlijk zeer eenvoudig werk uitvoert, maar wel een niet onbelangrijke bijdrage levert aan een stabiel democratisch systeem, dat weliswaar niet perfect is, maar dat best de moeite is om voor te strijden.

Er is werk aan de winkel voor onze beleidsmensen.  Ik benijd ze geenszins.

Prettig eindejaar, veel geluk, weinig problemen, een goede gezondheid en veel wijsheid toegewenst aan iedereen!

jan devos

PS Een weblog even niet over IT. Een mens leeft niet van computers alleen.

Advertisements

About jangdevos
I'm an IT/IS professor, a late Baby Boomer, married with Ann and father of Hélène and Willem, a Stones fan and interested in almost everything. I work at the UGent (campus Kortrijk), Belgium. My research domain are: IT Governance in SMEs, IT/IS Security, IT Management, IT Project Management, IT Trends and IT/IS failures.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: