Call for Papers: Mini track on SMEs and IT/IS evaluation – ECIME 2014 Ghent

8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014
University of Ghent, Ghent, Belgium
11-12 September 2014


Conference venue


Geert Poels


Jan Devos


Steven De Haes


Dirk Deschoolmeester,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference Chair:

Geert Poels,  Ghent University, Belgium

Programme Co-Chairs:

Jan Devos, Ghent University and Steven De Haes, University of Antwerp & Antwerp Management School, Belgium

Keynote speaker:

Prof. Dr. ir. Dirk Deschoolmeester, University of Ghent, Ghent, Belgium

 

We would like to warmly welcome you to the 8th European Conference on IS Management and Evaluation. The conference will be held at the Campus of the Ghent University Belgium in the city center. Ghent is a historic city, yet at the same time a contemporary one. The modern daily life of the city’s active inhabitants plays itself out against a gorgeous historical backdrop. In Ghent, they live, work and enjoy life over and over again each day.

ICT management and evaluation areas offer exciting research topics and ECIME is widely known to be a leading forum for scientific debate and knowledge dissemination in this domain. Constant changes in ICT application, both in commercial and public sectors, as well as the high impact of the human factor on the ICT projects’ success pose challenges to academia and practice. We are convinced that your participation in the ECIME will significantly contribute to the improvement of this fascinating research field.

We are looking forward to meeting you in Ghent.

On behalf of the Conference Team,

Jan Devos

Programme Co-chair

Mini track call for papers on SMEs and IT/IS evaluation    

Mini track chair:Jan Devos,Ghent University, Belgium

 

Small and medium-sized Enterprises (SMEs) play a significant role as engines of economic and social development all over the world. Many scholars argue that a small and medium-sized enterprise cannot be seen through the lens of a large firm. Therefore, the limited theories for IT/IS (Information Technology/Information Systems) evaluation in large organizations cannot be linearly extrapolated to SMEs, since we are dealing with a completely different economic, cultural and managerial environment.

 

This mini track aims at IT/IS research, qualitative as well as quantitative, conducted in the specific context of SMEs. Also more practice-oriented papers, case studies, and reflective papers are welcome.

 

The possible topics of interest include, but are not limited to, the following domains:

 

  • IT/IS Outsourcing, IT/IS Vendor management
  • Project Management
  • Cloud Computing, Social Media, Big Data in SMEs

 

  • Enterprise Applications (ERP, CRM) in SMEs
  • IT/IS success models for SMEs
  • IT/IS security in SMEs

ECIME_2014-cfp_MT-Devos

Advertisements

TAM, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Sinds 1986 hebben IS (informatiesysteem) onderzoekers een model ontworpen om de acceptatie en het gebruik van IT (informatietechnologie) te beschrijven en te voorspellen. Dit model, TAM (Technology Acceptance Model) genoemd, is dermate eenvoudig dat het slechts drie variabelen bevat. In  het kort vertelt TAM ons dat gebruikers van een informatiesysteem dat systeem slechts accepteren als er voldaan is aan twee voorwaarden: het systeem moet bruikbaar zijn en het moet gebruiksvriendelijk zijn. Kan het nog eenvoudiger? Helaas weinigen ontwerpen informatiesystemen met TAM in het achterhoofd. Een voorbeeld.

Als fervente lezer koop ik vrij regelmatig boeken. Ook de stedelijke bibliotheek bezoek ik  bijna wekelijks, zij het dat ik niet altijd boeken ontleen. Ik koop nog altijd liever boeken. Een afwijking als een ander. Mijn stedelijke bibliotheek gaat er prat op dat ze mee op de kar zitten van de hedendaagse IT-ontwikkelingen. Boeken ontlenen en terugbrengen gaan nu volledig automatisch, het is te zeggen door een nieuw informatiesysteem.

Vorige week ontleen ik mijn eerste boek via dit nieuwe systeem. Na de aanmelding, met de Belgische ID-kaart, krijg ik melding van een eerste probleem. Er blijkt nog een bedrag open te staan van €1.50. Op zich geen probleem, want zowel vrouwlief als de zoon en zelfs de dochter durven wel eens boeken te ontlenen op mijn naam en die zijn niet altijd zo stipt. Zelf zou ik ook wel eens iets durven vergeten. Ditmaal heb ik geen enkel weet van een nalatigheid. Helaas meldt het informatiesysteem nergens wat de oorsprong is van dit bedrag. Ben ik stout geweest? Moet ik de zoon terechtwijzen? Of de vrouw? Welke ontleende boeken heb ik nog thuis liggen? Ik zou het echt niet weten, want het systeem biedt mij geen verdere informatie. Ik probeer een paar knoppen en laat mijn vingers glijden over het aanraakscherm. Niets! Enkel het bedrag van €1.50 wordt mij kenbaar gemaakt en dat is meteen de barrière voor een nieuwe ontlening. Gelet op de beperkte omvang van deze boete ben ik bereid om deze te betalen zonder mij verdere vragen te stellen.

Dus betalen. Dit gaat verrassend snel en eenvoudig, want de procedure is gelijklopend met deze die al gangbaar is in de meeste winkels. Een zeer bruikbaar als gebruiksvriendelijk systeem dus. Alhoewel, bij de ene moet je nog op OK drukken en voor de andere is een OK echt niet meer nodig. Uit gewoonte en om er van af te zijn druk ik altijd op OK.

Vervolgens ontlenen van boeken. Bij dit proces zijn gebruikers wellicht mild in hun beoordeling. Als het boek maar mee naar huis mag. De registratie verloopt ook hier vrij eenvoudig en voor de hand liggend. Aan TAM is hier, onbewust waarschijnlijk, toch voldaan.

En dan het terugbrengen van boeken. Altijd wat afscheid nemen, maar toch ook behoedzaam voor het correct overhandigen van de boeken aan de wettelijke eigenaar ervan. Een boete, hoe klein ook betaalt uiteindelijk niemand graag. Op de ‘terugbrengkast’ staat in koeien van letter ‘voor CD’s en DVD’s’. Wat met boeken dan, de kernactiviteit van een bibliotheek? Geen probleem zegt de vriendelijke begeleider, dit is ook voor boeken. Oef! wat een opluchting. Maar eerst het boek in de scanner. Op een gigantisch scherm verschijnt de titel van het boek, samen met wat nummers en gegevens die voor mij helemaal niet relevant zijn laat staan dat ik tijd krijg die te lezen en te ontcijferen . Nergens bespeur ik iets in de zin van:  “Mr/Mevr….., u bent bedankt voor het terugbrengen van dit boek. Je bent met dit ontleend boek binnen de toegestane ontleentermijn gebleven. Het boek wordt dan ook aangestipt als teruggebracht. Leg dit boek nu in de terugbrengkast. Alles is OK! Tot ziens”. Helaas, na amper een paar seconden verdwijnt de titel van het boek en sta te twijfelen. Is alles in orde? Betaal ik nu de volgende keer opnieuw een boete? Ben ik vergeten op OK te drukken?

De vriendelijke hulpverlener redt mij uit mijn vertwijfeling en weet te melden dat wanneer mijn boek op het scherm verschijnt, alles in orde is. Als je dat maar weet natuurlijk. Kan het systeem mij dit niet melden? Of is het systeem dermate ontworpen dat een menselijke hulpverlener ook nog zijn kans krijgt om zijn bestaan zin te geven? Even TAM opzij gezet?

Ik moet vaststellen dat mijn vertrouwen nog steeds veel meer naar mensen gaat dan naar de systemen die mensen ontwikkelen.

 Jan Devos

%d bloggers like this: