Kunt u eenvoudig productierapporten opstellen?

Discussieforum Productie Rapportering – 5 maart 2015
Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen!

Meer info

Advertisements

IFIP TC 8 Conference on Big Data Information Systems

Big_Data_Information_System_-_TC8_ 2015_1st_CfP_A4-size

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,400 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 40 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

STEM moet zijn stem laten horen

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en is een uitdrukking waarmee deze groep van wetenschappelijke en technologische vakken algemeen wordt aangeduid. Soms spreekt men ook van de harde wetenschappen, omdat deze wetenschappen stevig verankerd zitten in de natuurwetenschappen en meteen een grote inzet en werklust eisen van diegene die ze willen beheersen.
We kunnen wel stellen dat we de laatste 250 jaar onder meer door STEM een enorme productiviteitgroei gekend hebben, zeker in de Westerse wereld. Het startschot hiervoor werd gegeven door de eerste industriële revolutie midden de 18de eeuw in Engeland. De uitvinding van de stoommachine zette een golf van vooruitgang en innovatie op gang waaronder spoorwegen en algemene wegeninfrastructuur. De Verenigde Staten zijn tot supermacht geworden grotendeels dank zijn de spoorwegen. Een tweede golf van vooruitgang ontstond in de tweede helft van de 19de eeuw met onder meer de ontdekking van de elektriciteit en de uitvinding van de verbrandingsmotor. Vele spin-off uitvindingen van vandaag hebben nog steeds hun wortels in deze periode. Denk maar aan de auto (op benzine of elektriciteit), TV en vliegtuigen. Ook de natuurwetenschappen evolueerden verder en de kwantummechanica opende de deur naar de derde en recentste industriële revolutie dat gekenmerkt wordt door elektronica, computers en het internet. Op deze laatste golf drijven we nog altijd. De vraag is hoelang nog?
Wanneer we terugblikken op de drie voorbije periodes van hegemonie van de STEM-wetenschappen lijkt de toekomst echter niet zo rooskleurig. Waarom niet?
Vooreerst omdat we kunnen vaststellen dat de drie voorbije industriële revoluties gekenmerkt werden door zeer ingrijpende uitvindingen. Laat het ons eenvoudig houden en de volgende voorbeelden geven voor elke periode: de stoommachine, de verbrandingsmotor, de elektriciteit en de elektronica (vaste stof fysica). Vanuit deze ingrijpende uitvindingen werden er constant kleinere en uitvindingen gedaan. Voorbeelden hier zijn: stoomtreinen, elektrische treinen, vliegtuigen, kerncentrales, TVs en computers. Nog steeds gaat deze stroom van uitvindingen verder, maar nieuwe ingrijpende innovaties lijken zich niet aan te dienen. Bovendien kunnen we ons de vraag stellen of we nog altijd even sterk economisch groeien? Het antwoord daarop lijkt alvast niet positief te zijn. Waarom?
Hierover heeft een onderzoeker uit de VS zich gebogen en hij komt tot merkwaardige vaststellingen. Een eerste vaststelling is dat de gedane innovaties éénmalig zijn en niet leiden tot een immer voortschrijdende economische groei. Er worden sterke voorbeelden gegeven zoals de snelheid waarmee de mens zich verplaatst. Tot aan de uitvinding van de stoommachine was deze snelheid beperkt tot 5km per uur te voet of 10km te paard. De verplaatsingsnelheid van de mens is de laatste 200 jaar sterk toe nomen maar tot stilstand gekomen omstreeks 1958 en dus blijven steken op iets minder dan 1000km per uur. Uiteraard verplaatsen we ons in de ruimte stukken sneller en kunnen we ook in het luchtruim sneller vliegen, maar deze topsnelheden zijn omwille van energie-inefficiëntie niet algemeen van toepassing. Denk maar aan de Concorde die uit dienst is genomen en niet meer werd vervangen door een soortgelijke supersonische jet. Er zijn nog dergelijke voorbeelden te geven. Centrale verwarmingssystemen en airconditioners geven ons een gans jaar door een comfortabele temperatuur, maar hoger of lager hoeft niet meer. 22°C wordt algemeen gezien als de comforttemperatuur. De vervanging van dieren door gemotoriseerde aandrijfsystemen is ook een eenmalige omwenteling geweest. Dit geldt ook voor binnenhuisverlichting, sanitaire systemen en waterleidingen.
De tweede vaststelling is dat er een aantal fenomenen zich voor te doen die een rem zetten op de bestaande economische groei. Onderzoekers tellen zes van die remmende fenomenen. Een eerste fenomeen is de stilstand van het demografisch dividend. De westerse wereld en in het bijzonder Europa, veroudert in een razend snel tempo. Het massaal toetreden van vrouwen tot de arbeidsmarkt in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, is ook een eenmalige operatie geweest. Maar nu gaan alle babyboomers massaal en wel zeer vroeg op pensioen, althans in verhouding tot de gemiddelde levensverwachting. Een tweede fenomeen is de groeiende ongelijkheid in welstand en welvaart. In de periode van de laatste 15 jaar heeft men berekend dat bij de inkomstenverdeling de top 1%, 52% van het volledige inkomen voor rekening neemt. Een derde fenomeen zijn de toenemende overheidsschulden van de westerse landen. Maar ook particulieren bezondigen zich aan een te grote schuldgraad. Als vierde remmende fenomeen wordt de interactie tussen ICT en globalisering gezien. De trend naar outsourcing is eind de jaren 80 gestart en is sindsdien alleen maar toegenomen. Uit het westen verdwijnt steeds meer knowhow die in de lagelonenlanden toeneemt maar aan een goedkopere prijs. Het vijfde remmende fenomeen is het gebrek aan duurzaamheidsvisie van de sterk groeiende BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). Deze landen willen hun groei naar meer inkomen niet hypothekeren door energie- of milieureguleringen. Dit om de eenvoudige reden dat het westen in hun groeiperiode dit ook niet hebben gedaan. Ten slotte is een belangrijk remmend fenomeen is de afname van afgestudeerde sterke wetenschappelijke profielen. De desinteresse van de STEM-opleidingen dus. In de Verenigde Staten komt daarbij nog de alsmaar toenemende kosten voor onderwijs. Maar ook in onze contreien zien de overheden zich genoodzaakt onderwijs duurder te maken. Jonge mensen vallen steeds meer te prooi aan een hedonistische levensstijl. Die wordt vooral gevoed met de innovaties van vandaag: computergames, filmindustrie, beeldanimatie, online bookings, sociale media, smartphones, tablets, leuke apps, edm. Heel weinig innovaties richten zich naar een collectieve welzijn- en welvaartsverbetering of een grotere beschavingsevolutie. Peter Thiel, een medeoprichter van PayPal stelde in zijn blog dat we in een anti-technologie periode leven, met te veel belang voor de financiële industrie, dat eigenlijk geen echte industrie is. We moeten opnieuw weer zin krijgen in echte technologie en er voor zorgen dat we weer ‘makers’ worden. Uitvinders en ondernemers moeten aangemoedigd worden door de overheid. De STEM-opleidingen moeten aangezwengeld worden. Te beginnen in de lagere scholen met een positief beeld te schetsen van het technisch voortgezet onderwijs.

jan devos

A Quest for Theoretical Foundations for COBIT 5

ECIME 2014 – v.1.0

TW Classic 2014 – The Rolling Stones

rolling-stones

Het begon stipt om 13u met Admiraal Freebee. Hij deed zijn best en hij was goed. Het geluid was nog niet OK, te scherp en te veel pijn voor de oren. De oordopjes waren nog niet beschikbaar aan de stands. Des te meer was de merchandising van de Stones. Twee T-shirts met de tonglick kopen namen een vol uur wachten in beslag. Niemand vond dit een probleem, ik ook niet.
De volgende act was Seasick Steve. Hallo? De man blies de ganse weide naar huis. Hij speelde op zijn zelfgemaakte gitaren samen met een drummer. Wat een authenticiteit! Eenvoudige rock en blues. Toen de man zijn schrijnend levensverhaal openbaarde aan 66.000 mensen wist ik dit is een mens van vlees en bloed. Zo moeten er meer zijn. Helaas… Op het einde smeet de man zijn gitaar weg en zijn drummer een cimbaal. Het was alvast niet zijn zelfgemaakte gitaar, daarvoor is de man te nuchter denk ik.
De volgende was Arno. Wat een pose zeg! Een goed concert daar niet van maar wat is de man toch een karikatuur van zichzelf geworden. Een paar godverdommes, ne merci en de viswijven van Oostende, … tja dat hebben we allemaal al wel eens gehoord. Waarom niet gewoon doen aan die leeftijd?
En dan was Triggerfinger daar. Wist ik veel dat die mannen graag ook Stones wilden worden. Stevige rock en set. Niets verkeerd mee natuurlijk, maar waarom? Is er echt niets anders dan het imiteren van 70-plussers? Drummer Mario Goossens leek te zijn weggelopen uit de Muppetshow. Enkel bassist Lange Paul straalt wat power uit. Zanger en gitarist Ruben doet zijn best en is goed, maar dat zijn er zovelen.
De Simple Minds komen uit Glasgow, maar zijn geboren in Werchter. Om één of andere reden is hun opmars gestopt halfweg de jaren negentig. Jim Kerr deed zijn best en was gracieus. Hij heeft zich al lang neergelegd bij de ondergeschikte rol dat hij krijgt van Mick Jagger door in ‘zijn’ voorprogramma te spelen. Dit was echter pure nostalgie. Moeilijk om hier objectief te blijven. Alle hits uit de jaren 80 passeerden de revue en werden feilloos gespeeld. Gitarist Charlie Burchill speelde de pannen van het dak. Someone, Somewhere in Summertime… wake up on brilliant days… Mandela Day… Muziek dat ze hopelijk in de hemel spelen.
En dan…. The Stones….
Dat blies al het vorige weg en terecht. Waarom? Omdat ze allemaal Mick en Keith willen zijn maar niet kunnen, onvoldoende talent hebben of vooral te kort aan werklust en volharding hebben. Arno het meest, Seasick Steve het minst. Uiteraard ook omdat de licht- en audiotechnologie volledig in functie van de Glimmer Twins stond. Koning Mick had zeer tactisch verhinderd dat niemand de catwalk kon gebruiken door de eerste vloerplaten weg te nemen. Niemand die zich daar aan stoorde, maar een ego moet uiteraard verzorgd worden. De aanvang van het circus was weer zoals steeds zeer spectaculair. Hoewel, even dacht ik en met mij vele duizenden zo te horen aan de oehoe’s, dat ze een start zouden nemen met Sympathy. Niets was minder waar natuurlijk. De shows van de de Stones zijn vandaag de dag een voorbeeld van voorspelbaarheid. JJF is en blijft de opener van de Europese toer en dat zal in Werchter niet anders zijn. Tot spijt van wie het benijdt. Anderzijds, het moet gezegd Mick Jagger spreekt beter Nederlands dan Elio Di Rupo. Wat zou daar de reden van kunnen zijn?
Een zeer leuke ervaring desondanks die zielige veertiger in een marcelleke die meende dat hij Mick Jagger was, een papa en zoon die zo zat waren dat ze beiden in hun broek pisten, een meisje die dacht dat ze persé haar BH moest uitdoen, de drie volle uren file om uit Werchter te raken na afloop van het concert en de omleiding via Mechelen. Uiteindelijk toch thuis geraakt voor het daglicht. Nipt.
jan devos

Legacy ERP and Hybrid ERP

As if CIOs didn’t knew it. ERP and bespoke applications are unblendable. It is trying to dissolve oil in water. It gives you a colloid where customized particles are dispersed through the standard code. It becomes very hard to retrieve these particles if the standard code needs to be changed. Regularly this leads to a destruction of the complete application or delivers another failed IT project.  Gartner posits that by 2016 these customized ERP systems will become so called ‘Legacy ERP’ and will hamper IT departments to innovatively grow or even put a huge burden on their overall existence.

The problem seems to be the lack of flexibility of legacy ERP. The claim is that legacy ERP is not agile enough to meet changing business needs due to the overwhelmed insufficient documented modifications in a customized ERP system. Besides, the costs of legacy ERP are running high. On the issue of the impact of ERP on organizational flexibility is the literature highly divided, as Gartner should know. There is indeed a stream of academic literature comparing ERP systems with liquid (digital) concrete poured into the company. On the other hand, recent research has revealed that the positive or negative impact of ERP systems on organizational flexibility greatly depends to extend of assimilation of the ERP systems.  ERP systems drive organizational innovation to a certain extend which is greatly depended on the use of the ERP system and how use becomes routinized in the processes and projects of an  organization.  This is what is mend by assimilation of ERP systems.

The whole story reminds me of mainframe systems. These ancient IS systems were the first legacy systems and were overtaken by flexible midrange IS systems. Applications move further into PC-based-network point solutions. They called it ‘client-server’ systems and applications. By the 1990s ERP slung the pendulum back to heavily centralized systems not seldom without heavily customized modules and components. In that way ERP systems were transformational in nature and indeed change almost the complete IT landscape. In less than a decade since the 1990s, 76% of manufacturers, 35% of insurance  companies and 60% of the U.S. Fortune 1000 companies have adopted an ERP system. Now tables turning and ERP is framed in the role of a ‘legacy’ mainframe, condemned to focus on a limited job of supporting basic non-innovative business processes.

Not that there is an easy answer to these problems. Gartners mentioned ‘postmodern ERP’ or hybrid ERP indicating a federated, loosely coupled ERP environment with extra functionality sourced as cloud services and business process outsourcing. According to Gartner the Cloud seems to be key for a solution.  A shift is to be made from monolithic ERP to hybrid ERP incorporating differentiating functionalities  based on cloud applications and not on customized ERP. The Cloud is not so much the silver bullet, but it can deal with the insufficiencies of monolithic ERP, which focused all too much on tangible products and asset-centric industries and leaving too much crucial business processes without any (central) IT support . Service-centric organizations such as professional services, universities, government agencies and digital media are not so well served by ERP systems. This is much noticeable in my own organization (university) where an SAP implementation only covers the basic financial and  procurement processes, but the line-of-business processes are supported by very lean cloud applications. The question is now if the cloud will also be transformational in nature. It looks like it does. Cloud applications are real-time in nature due to augmented broadband connections and increased server capacity and performance. And opposed to ERP systems, cloud applications can be purchased from a multitude of software vendors or cloud providers. The own development of cloud applications (e.g. mobile apps) can easily be done, much easier than customizing ERP systems. Cloud application can easily fill the business gaps that ERP systems have left behind and focus more on core business processes.

As for me, I am a bit afraid of the term ‘loosely coupled suites of cloud functionalities’. It is the degree of coupled IT systems that is largely accountable for the organizational flexibility as well as for the strategic alignment of all business processes. Businesses need to function as a holistic system, where all business processes are aligned to the corporate strategy. The danger of dis-alignment between IT and business lurks behind the horizon with loosely coupled systems. We saw this already happened in the past.  But loosely coupled should not be the same as loosely managed. This can be a new challenge for the CIO.

jan devos

%d bloggers like this: